Naše firma provádí jak kontaktní způsob zateplení, tak i jiné způsoby zateplení fasád, ať už opláštění PVC obkladem nebo provětrávané fasády . Kontaktní zateplovací systém je v ČR nejrozšířenější technologií bez vzduchových dutin, přičemž všechny vrstvy jsou ve vzájemném kontaktu. Jako izolační vrstvu lze použít jak deskový fasádní polystyren, tak i minerální materiál. Ve spolupráci s výrobci plastových a dřevěných EUROOKEN zajistíme kompletní výměnu okenních výplní, francouzských oken, včetně vyřešení všech detailů.

Proč kontaktní zateplovací systémy

  • výrazné zlepšení tepelně-izolačních vlastností obvodového pláště
  • snadné řešení detailů v porovnání s jinými systémy
  • možnost navýšení nebo snížení tloušťky tepelné izolace
  • přesunutí oblasti kondenzace vodních par na vnitřním povrchu konstrukce
  • omezení vlivu tepelných mostů vv původní konstrukci a zamezení vzniku nových tepelných mostů
  • možnost řešení barevnosti fasády a jejího povrchu
  • nenarušený chod domu při provádění těchto prací

Při ostatních způsobech zateplení vždy vycházíme z projektové dokumentace nebo z konzultací se specialisty pro tuto činnost.