Stavební činnost je hlavním nosným programem. Dodávky stavebních prací realizujeme jak formou "na klíč", tak i v rámci subdodávek. Předmětem dodávek pak jsou novostavby, rekonstrukce, modernizace, adaptace, vestavby a nástavby. Při realizaci staveb používáme běžných respektive standardních materiálů, ale také těch zcela nových se zachováním kvality díla.

Stavby na klíč provádíme a zabezpečujeme jako soubor ucelených služeb a to od projektové dokumentace, statického posouzení, posouzení architekta přes vyřízení stavebního povolení, samostatnou realizaci, až po kolaudaci díla. Každou z těchto služeb lze poskytnout také samostatně. Stavební práce provádíme především svými pracovníky, některé práce pak ověřenými subdodavateli. Můžeme vám nabídnout i provedení prací jednotlivých řemesel jako na příklad zednické a obkladačské, malířské a lakýrnické, sádrokartonářské, instalaterské popřípadě elektro práce. Firma má také sjednáno pojištění podnikatelských rizik pro případ neočekávaných událostí, které mohou vést k poškození jak firmy, tak i investora, popřípadě některé třetí osoby v závislosti na umístění stavby.